O yin bolaning yetakchi faoliyati sifatida

Biroq, bu bolaning faoliyati psixologlar uchun juda ekzotik va sirli. Haqiqatan ham, nima uchun, qanday qilib va ​ ​ nima uchun bolalar birdan kattalar rolini o' z. O‘ yin faqat bilish jarayonini takomillashtirib qolmay, bolaning xulq- atvoriga ham ijobiy ta’ sir ko‘ rsatadi. Bog‘ cha yoshidagi bolalarda o‘ z xulqini boshqarish ko‘ nikmalarini shakllantirish bilan bog‘ liq psixologik muammoni o‘ rgangan Z. Manuylekoning fikricha, biror maqsadga yo‘ naltirilgan mashg‘ ulotga nisbatan o‘ yinda xulqiy ko‘ nikmalarni oldinroq va osonroq egallash. Jan 02, · O' YIN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLANING YETAKCHI FAOLIYATI SIFATIDA 1. O’ yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o’ ziga xosligi. O’ yin inson o’ zligining namoyon bo’ lishi, uning takomillashuv usulidir. May 29, · Mavzu : O’ yin bog’ cha yoshidagi bolalarda yetakchi faoliyat sifatida. Kirish Asosiy qism boblari. bob O‘ yin maktabgacha yoshdagi bolalar asosiy faoliyati ekanligi. 1 O’ yin faoliyati nazaryasi 1. 2 Bolaning psixik o’ sishida o’ yinning ahamiyati. 3 Maktabgacha yosh davrida o’ yining takomillashuvi.

 • En iyi mobil oyun ios

 • O yin o yinlar

 • 2 kişilik kafa topu oyun dedem

 • Yandex o yinlari

 • 2 kişilik oyunlar tank savaşı 3


 • Video:Yetakchi sifatida faoliyati

  Sifatida yetakchi bolaning

  Nov 04, · bolaning yosh va shaxsiy salohiyatini ro’ yobga chiqarish uchun maktabgacha ta’ limning o’ zini- o’ zi qoplashi prinsipi; ta’ lim jarayonini amaliy tashkil etish prinspi, u yetakchi va xos bolalar faoliyati turlarining o’ zaro bog’ liqligi, bola rivojlanishining amaliy asoslarini predmetli boyitishni taqozo qiluvchi zaruratga asoslanadi;. bob O' yin maktabgacha yoshdagi bolalar asosiy faoliyati ekanligi. 1 O' yin faoliyati nazaryasi 1. 2 Bolaning psixik o' sishida o' yinning. Olesya Borovikova O' yin inson faoliyati sifatida. O' yin haqida tushuncha tadbirlar. Nima ekanligini ko' rib chiqing umuman faoliyat va. O' yin tarbiyaning muhim vositasi sifatida namoyon bo' ladi. o' yiin bolalarning mustaqil faoliyati bo' lib, unda bolaning ruhiyati namoyon. Bu shundan iboratki, o' yin, A.

  Zaporojets ta' biri bilan aytganda, " mustaqil, havaskor" sifatida, bolaning faoliyati uning ijtimoiy tajribani ijodiy. O' yin davomida bola shaxs sifatida rivojlanadi, bolaning o' quv va tarbiyaviy faoliyati, uning kishilarga bo' lgan munosabatining muvaffaqiyati undagi. O’ yin davomida bola shaxs sifatida rivojlanadi, bolaning o’ quv va tarbiyaviy faoliyati, uning kishilarga bo’ lgan munosabatining muvaffaqiyati undagi ruhiy jihatlar rivojiga bog’ liq bo’ ladi. O’ yin texnologiyalarida muhim rol yakuniy o’ tmishga qaratilgan muhokamaga tegishli bo’ lib, unda o’ quvchilar o’ yinning. Psixologiyada qabul qilingandek, rolli o' yin faoliyati syujet va mazmundan tashkil topadi. Odatda syujet deganda, o' yin faoliyatida bolalar aks. O' yin mazmuni - bola kattalar faoliyati yoki munosabatlarining asosiy nuqtasi sifatida nimani ta' kidlaydi. Turli yoshdagi bolalar, bir xil syujet bilan. O' YIN - MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING YETAKCHI FAOLIYATI SIFATIDA. Babakeldiyeva Aziza Abdusamatovna. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi. Shaxs yoki ishchi sifatida shaxsning butun tarixi tasvirlanishi mumkin o' yinni rivojlantirish va uning asta- sekin ishga o' tishida. O' yin faoliyati aqliy.

  Syujetli- rolli o` yin Maktabgacha tarbiya yoshdagi bolaning asosiy o` yin turidir. Syujetli - rolli o` yin o` z ifodasiga ko` ra inson faoliyatidir. Bola o` yinini oziqlantiruvchi manba bu, borliq dunyo kattalar va tengdoshlarining hayoti hamda faoliyatidir. Syujetli rolli o` yin keng asosiy hususiyati unda hayolni vaziyatning mavjud bo` lishidir. O' yin faoliyati shu qadar universial, shu qadar ko' p qirrali va qudratli. Etakchi faoliyat shunday faoliyatki, bu faoliyat tufayli bolaning psixik. Bolaning jismonan baquvvat, aqlan yetuk bo‘ lishi hamda uzoq umr ko‘ rishi sog‘ lom turmush madaniyati bilan belgilanadi. Xalqimizda bolalarni kichik yoshdan boshlab sog‘ lom turmush tarzi ruhida tarbiyalashda o‘ yin faoliyatidan o‘ rinli foydalanib kelingan. O‘ yin bolalarning yetakchi faoliyati hisoblanadi.